Publieksactiviteiten

Het Documentatiecentrum organiseert en participeert in verscheidene projecten voor een breed publiek, die te maken hebben met de geschiedenis van het Nederlands protestantisme. 

Protestant.nl
Samen met de NCRV werkt het HDC aan de realisatie van de website www.protestant.nl. De website wil de protestantse traditie toegankelijk maken voor een breed publiek.

Bavinck-lezingen
Met het Nederlands Dagblad organiseert het HDC jaarlijks een reeks van vier Bavinck-lezingen. De lezingen staan in het teken van de betekenis van het christendom voor de Nederlandse samenleving.

Interviews Kerkscheuring in Oorlogstijd
Het project 'een kerkscheuring in oorlogstijd' is onderdeel van het landelijke programma Erfgoed van de Oorlog en beoogt de verhalen van getuigen van de Vrijmaking van 1944 vast te leggen.

In Memoriam
Het Documentatiecentrum wil als archiefbewaarplaats aan de Vrije Universiteit plaats bieden aan bijdragen over personen, die werkzaam waren bij de universiteit en/of verbonden waren aan het HDC

Nieuw protestants peil
In 2008 en 2009 was het HDC betrokken bij de uitzending van het EO-radioprogramma Nieuw Protestants Peil. De uitzendingen zijn digitaal beschikbaar.