Stichting Dr. C. Rijnsdorp Prijs

De Stichting Dr. C. Rijnsdorp Prijs in 1991 opgericht, werd in 2012 opgeheven.

De Stichting stelde zich tot doel de bevordering van kunst in het algemeen, meer in het bijzonder van kunst die was geïnspireerd door, of affiniteit vertoonde met de christelijke traditie en die door originaliteit van visie, vormgeving of thematiek een bijdrage leverde aan de vernieuwing en voortzetting van die traditie. De stichting deed dit door zo mogelijk eenmaal in de drie jaar een oeuvreprijs toe te kennen aan een kunstenaar op het gebied van literatuur, beeldende kunst of muziek.

Dr. C. Rijnsdorp
Aan de culturele prijs, die door de Stichting Dr C. Rijnsdorp Prijs op 14 juni 1991 te Rotterdam werd ingesteld, is de naam van dr. C. Rijnsdorp verbonden. Als dichter, romancier, literair criticus en essayist, muziekrecensent, veelzijdig publicist, radio- en televisiespreker heeft hij (Aan de driesprong van kunst, wetenschap en religie - zoals de titel van een van zijn essaysbundels luidt), ontwikkelingen op het gebied van de (christelijk geïnspireerde) cultuur kritisch gevolgd, beschreven en beïnvloed. Als culturele emancipator leverde hij met zijn program van volksopvoeding een belangrijke bijdrage aan de culturele bewustwording van het christelijk volksdeel, waardoor hij als cultureel pluralist mede gestalte gaf aan het pluriforme karakter van onze nationale cultuur.

Meer over dr. C. Rijnsdorp

Dr. C. Rijnsdorpprijs 2010
Op 4 maart 2010 werd de laatste Dr. C. Rijnsdorpprijs uitgereikt aan de dichter Jaap Zijlstra.
Op de geluidsopname, gemaakt in de Singelkerk van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, hoort u achtereenvolgens dr. A. Soeteman, voorzitter van de Stichting dr. C. Rijnsdorpprijs, dr. W. Hazeu, voorzitter van de jury en Jaap Zijlstra.
Mp3-bestand

 

De Laureaten
1993    Literator Guillaume van de Graft (pseud. van dr. W. Barnard)  († 2010)
1998    Beeldend kunstenaar en graficus Ko Oosterkerk († 2012)
2001    Componist en muziekdocent Maurice Pirenne († 2008)
2010    Dichter Jaap Zijlstra († 2015)

 

Contact
J.F.Seijlhouwer, was secretaris/penningmeester van de Stichting

empty