Medewerkers

Directie en medewerkers
 
Dr. B.T. Wallet, directeur
Drs. W.J. Berkelaar, medewerker

Stuurgroep
Prof.dr .G. Harinck, hoogleraar geschiedenis neocalvinisme VU
Prof.dr. F.A. van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis VU
Prof.dr. R.B. ter Haar Romeny, hoogleraar oude geschiedenis VU

Fellows
Het HDC kent Senior Fellows (verbonden aan de VU), Junior Fellows (promovendi en postdocs aan de VU), Associate Fellows (buiten de VU) en Visiting Fellows (buitenlandse gastonderzoekers). Hun namen en projecten zijn te vinden op de (deels Engelstalige) website van het HDC Centre for Religious History.