Prof. dr. G. (George) Harinck

Contact
Telefoon: +31 (0)20) 59 85273
Email: g.harinck@vu.nl

Telefoon: +31 (0)38 447 1730
Email: gharinck@tukampen.nl


Activiteiten

Bijzonder hoogleraar geschiedenis neocalvinisme aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken, Kampen (2003-)
Hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme aan de faculteiten Godgeleerdheid en Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam (2007-)

Directeur Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken, Kampen
Gasthoogleraar Princeton Theological Seminary (2010)
Consultant Abraham Kuyper Institute for Public Theology, Princeton Theological Seminary, USA
Honorary research fellow aan het A.C. van Raalte Institute, Hope College, Holland MI, USA  

Columnist Nederlands Dagblad
Redactievoorzitter Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
Redacteur Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme

Voorzitter Stichting ter bevordering van de studie van taal, letterkunde, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika
Voorzitter Prof. dr. K. Schilder Stichting
Vice-voorzitter Stichting De Honderd Gulden Reis
Vice-president van de American Association for Dutch-American Studies, USA
Secretaris C.J. de Vogel Stichting ter bevordering van studies in Oecumenica

Curriculum Vitae
Geboren 1958, Rotterdam
1976-1984 studie geschiedenis aan de Universiteit Leiden
1985-2003 medewerker Historisch Documentatiecentrum
1997-heden directeur Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken, Kampen
2001 visiting scholar Princeton Theological Seminary, Princeton, USA
2003-heden bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken, Kampen
2003-2017 directeur Historisch Documentatiecentrum
2007-heden hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Links
Abraham Kuyper, South Africa and Apartheid, The Princeton Seminary Bulletin 23:2 (2002) http://scdc.library.ptsem.edu/mets/mets.aspx?src=PSB2002232&div=6
‘The Geelkerken Case and Modern Culture. Paper given at the Conference of the International Society for the Study of Reformed Communities, Edinburgh 2003’, gepubliceerd op  http://www.calvin.edu/henry/ISSRC
‘Amsterdam: Keizersgracht 162. De stichting van de Vrije Universiteit’, in: J.Th.M. Bank en M. Mathijsen (red.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de negentiende eeuw, 350-363; ook op http://www.nationaalarchief.nl/plaatsen/
‘Zestig jaar IKON’, http://www.krux.nl/uploadedDocs/200692915631ToespraakHARINCK.doc
Waar komt het VU-kabinet vandaan? http://www.reformatorischdagblad.nl/artikel/1323691/Oratie+prof+dr+G+Harinck.html
en http://hdl.handle.net/1871/11647
The Position of the Church as Institute in Society: A Comparison between Bonhoeffer and Kuyper, met Gerard Dekker, The Princeton Seminary Bulletin 28:1 (2007)
http://digital.library.ptsem.edu/default.xqy?src=PSB2007281.xml&div=8
Speech on the occasion of the unveiling of the statue of Abraham Kuyper
in the town of Maassluis on 5 November 2008
http://libweb.ptsem.edu/collections/kuyper/pdf/Harinck%20at%20Kuyper%27s%20statue.pdf
http://www.protestant.nl/themas/politiek-en-samenleving/rede-george-harinck-bij-onthulling-standbeeld-kuyper

Publicaties