In Memoriam

In Engeland is de obituary al jaren een begrip: de dodenherdenking in woord en geschrift. In Nederland maakt deze goede gewoonte de laatste tijd ook steeds meer opgang, zoals onder meer blijkt uit de rubrieken ‘Uit het leven’ (de Volkskrant) en ‘Naschrift’ (Trouw).

Het Documentatiecentrum wil op haar eigen manier aan deze goede traditie bijdragen door als archiefbewaarplaats aan de Vrije Universiteit plaats te bieden aan bijdragen over personen, die werkzaam waren bij de universiteit en/of verbonden waren aan het HDC.