Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland

Iedere stad, ieder dorp in Nederland heeft een kerk. Vaak meerdere! Jan Sonneveld (overleden juni 2012) verzamelde informatie over die duizenden kerken, kapellen, vergaderlokalen en andere gebouwen waar godsdienstige samenkomsten worden of werden gehouden. De gegevens zijn opgeslagen in een database waarin informatie te vinden is over circa 19.000 kerkelijke gebouwen van meer dan 100 kerkgenootschappen, uit heel Nederland.

De gebouwen zijn per plaats gerangschikt. Achter de plaatsnaam is de naam van de burgelijke gemeente vermeld (indeling per 1 januari 2012) en de provincie.
Per gebouw worden de volgende gegevens opgenomen: het kerkgenootschap, het jaar van de bouw of ingebruikname, de naam van het gebouw en het adres, “vm” geeft aan dat het gebouw niet meer door het oorspronkelijke genootschap wordt gebruikt. In de laatste kolom is, voor zover mogelijk, de huidige bestemming vermeld.

December 2011
Er is een nieuwe versie van de database op de website geplaatst.

Plaatsnamen
U kunt deze database raadplegen door te zoeken op plaatsnamen:

A - B - C - D - E - F - G - HIJKLMNOPR - S - T - U - V - W - Y - Z

Lees ook: verklaring van de gebruikte afkortingen (PDF)

Meer informatie
In de database zijn veel meer gegevens over de gebouwen opgenomen. Informatie hierover kan op aanvraag worden versterkt.
Kijk ook op Reliwiki
Fotocollecties op het web: Pijk Kuipéri; Kerken in beeld.

Uw bijdrage?
De verzamelde gegevens zijn zeker niet compleet, voortdurend onderzoek is daartoe nodig. Voor aanvullingen en opmerkingen wordt u verzocht contact met ons op te nemen. Ook worden enthousiaste vrijwilligers gezocht, die bij die werkzaamheden wil helpen.