Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland

Jan Sonneveld († 2012) verzamelde informatie over de duizenden kerken, kapellen, vergaderlokalen en andere religieuze gebouwen in Nederland. 

De gegevens zijn opgeslagen in een database waarin informatie te vinden is over circa 19.000 kerkelijke gebouwen van meer dan 100 kerkgenootschappen.

De gebouwen zijn per plaats gerangschikt. Achter de plaatsnaam is de naam van de burgelijke gemeente vermeld (indeling per 1 januari 2012) en de provincie.
Per gebouw worden de volgende gegevens opgenomen: het kerkgenootschap, het jaar van de bouw of ingebruikname, de naam van het gebouw en het adres, “vm” geeft aan dat het gebouw niet meer door het oorspronkelijke genootschap wordt gebruikt. In de laatste kolom is, voor zover mogelijk, de huidige bestemming vermeld.

December 2011
Er is een nieuwe versie van de database op de website geplaatst.

Plaatsnamen
U kunt deze database raadplegen door te zoeken op plaatsnamen:

A - B - C - D - E - F - G - HIJKLMNOPR - S - T - U - V - W - Y - Z

Lees ook: verklaring van de gebruikte afkortingen (PDF)

Meer informatie
In de database zijn veel meer gegevens over de gebouwen opgenomen. Informatie hierover kan op aanvraag worden versterkt.
Kijk ook eens op de volgende databases

Uw bijdrage?
De verzamelde gegevens zijn zeker niet compleet, voortdurend onderzoek is daartoe nodig. Voor aanvullingen en opmerkingen wordt u verzocht contact met ons op te nemen.