Getuigenverhalen Kerkscheuring in Oorlogstijd

Het onderzoeksproject 'Een kerkscheuring in oorlogstijd' onderzocht de scheuring in de Gereformeerde Kerken in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit resulteerde in de Vrijmaking van 1944 en was een zeer ingrijpende gebeurtenis. Over de beleving van de kerkscheuring in oorlogstijd door destijds jonge gemeenteleden is weinig bekend. De Vrijmaking is dikwijls verteld door de generatie die haar vorm gaf. Hoe jongeren, geboren tussen 1918 en 1928, de kerkscheuring beleefden, was nooit opgetekend. De urgentie was groot om die getuigen, gezien hun leeftijd, een keer aan het woord te laten.

Het project werd geleid door HDC-medewerker Wim Berkelaar, in samenwerking met het Audio Visueel Centrum van de VU. Het project liep van 2009 - 2010 en werd afgesloten met een congres in Amersfoort.

Tien video-interviews kunnen worden geraadpleegd via de websites van het NIOD: Een kerkscheuring in oorlogstijd en/of DANS-Data Archiving and Networked Services.

Het project 'Een kerkscheuring in oorlogstijd' was onderdeel van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS. In het kader van hetzelfde programma digitaliseerde het HDC de archieven van Trouw en van Trouw-medewerkers H.W. Groot Enzerink ('Karel Overijssel'), H. Ottevanger ('Huib Groningen') en E. van Ruller ('Mijnheer Peters') gedigitaliseerd.