Getuigenverhalen Kerkscheuring in Oorlogstijd

Aan het Documentatiecentrum liep in 2009 en 2010 het project 'Een kerkscheuring in oorlogstijd'. De uitvoering lag in handen van HDC-medewerker Wim Berkelaar, in samenwerking met het AVC van de VU. Het project werd afgesloten met een congres in Amersfoort.
Tien video-interviews kunnen worden geraadpleegd via de websites van het NIOD: Een kerkscheuring in oorlogstijd en/of DANS-Data Archiving and Networked Services.

In het project staat een scheuring in de Gereformeerde Kerken in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal. Die resulteerde in de Vrijmaking van 1944 en was een ingrijpende gebeurtenis. Van meet af aan zijn zij die tot een afscheiding overgingen bekritiseerd vanwege de verbroken eenheid. De ‘vrijgemaakten’ benadrukten echter dat het hen in kerk en samenleving om dezelfde strijd voor vrijheid van geweten ging.

Over de beleving van de kerkscheuring in oorlogstijd door destijds jonge gemeenteleden is weinig bekend. De Vrijmaking is dikwijls verteld door de generatie die haar vorm gaf. Hoe jongeren, geboren tussen 1918 en 1928, de kerkscheuring beleefden, was nooit opgetekend. De urgentie was groot om die getuigen, gezien hun leeftijd, een keer aan het woord te laten.

Het project 'Een kerkscheuring in oorlogstijd' is onderdeel van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS. In het kader van hetzelfde programma digitaliseerde het HDC de archieven van Trouw en van Trouw-medewerkers H.W. Groot Enzerink ('Karel Overijssel'), H. Ottevanger ('Huib Groningen') en E. van Ruller ('Mijnheer Peters') gedigitaliseerd.