Online informatie

Predikanten in oorlogstijd

Protestantisme in kaart: cartografische documenten uit de collectie Kaarten en Atlassen van de UB.

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit

Digitale archief van Abraham Kuyper

Beeldbank UB VU
De beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ook treft u hier de Fotocollectie van de collectie HDC| Protestants Erfgoed. 

Digibron
Het HDC participeert in Digibron. In Digibron zijn meer dan een miljoen artikelen uit protestantse kranten en andere publicaties digitaal doorzoekbaar en raadpleegbaar.

BNPP
In de Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken zijn gegevens verzameld en toegankelijk gemaakt over in Nederland verschijnende kranten en tijdschriften uit de protestantse traditie uit de periode 1800-heden.

IKGN 
De Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland, een initiatief van Jan Sonneveld († 2012), is de database met informatie over circa 19.000 kerkelijke gebouwen van meer dan 100 kerkgenootschappen .

Overig
Verschillende bronnen en bestanden die behulpzaam kunnen zijn bij studie of onderzoek: