Online informatie

Predikanten in oorlogstijd

Gegevens betreffende de Vrije Universiteit
Fata en data betreffende de VU online beschikbaar 1930 1955 1980 2010

Digitale versie van het archief van Abraham KuyperKlik hier

Beeldbank UB VU
De beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties. Wat treft u zoal aan in de beeldbank? Een greep uit het rijke aanbod: kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten, gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500), historische kaarten (van voor 1900).
Er wordt hard gewerkt om meer collecties aan de beeldbank toe te voegen. U wordt op de hoogte gehouden via de website van de UB VU.
Fotocollectie Historisch Documentatiecentrum

 

CONGRESTEKSTEN

De internationale relevantie van Abraham Kuyper en het Neocalvinisme, symposium op woensdag 11 september 2013.
Op woensdag 11 september 2013 organiseerde het Historisch Documentatiecentrum een symposium onder de titel De internationale relevantie van Abraham Kuyper en het Neocalvinisme .
Op dit symposium waren voordrachten te horen van drie vooraanstaande Amerikaanse onderzoekers en representanten van het neocalvinisme: de filosoof dr. Richard J. Mouw, hoogleraar en emeritus-president van Fuller Theological Seminary te Pasadena, Californië en auteur van vele boeken en artikelen over het neocalvinisme; de historicus dr. James D. Bratt, hoogleraar aan Calvin College te Grand Rapids, Michigan en auteur van een nieuwe biografie over Abraham Kuyper; en de theoloog dr. Matthew Kaemingk, die daags tevoren promoveerde op Mecca and Amsterdam.Op de voordrachten werd gereageerd door drie respondenten. Van Tim Blackmon, senior pastor American Protestant Church Den Haag, die als respondent optrad na de voordracht van Richard J. Mouw, Why Neo-Calvinism in present-day America? staat hier zijn bijdrage.

Teksten van Heeft de slang gesproken? Symposium over de biografie van dr. J.G. Geelkerken op 22 mei 2013:

 
Teksten van het HDC-congres ‘Van ethische politiek naar dekolonisatie – falend beleid?’, woensdag 9 mei 2012.

    

Digibron
Het HDC participeert in Digibron , een kenniscentrum van de Erdee Media Groep (uitgever van o.a. het Reformatorisch Dagblad). In Digibron zijn meer dan een miljoen artikelen uit protestantse kranten en andere publicaties digitaal doorzoekbaar en raadpleegbaar.
Zoeken in Digibron

BNPP 
In de Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken worden gegevens verzameld en toegankelijk gemaakt over in Nederland verschijnende  kranten en tijdschriften uit de protestantse traditie uit de periode 1800-heden.

IKGN 
De Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland, een initiatief van Jan Sonneveld († 2012), is de database met informatie over circa 19.000 kerkelijke gebouwen van meer dan 100 kerkgenootschappen .

Scriptiebank
Het Documentatiecentrum biedt aan onderzoekers en studenten de mogelijkheid om (on-)gepubliceerde artikelen en scripties op deze website te presenteren .

Overig
Verschillende bronnen en bestanden die behulpzaam kunnen zijn bij studie of onderzoek: