Kuyper Seminars

In 2013 wordt de eerste Kuyper Seminar Amsterdam georganiseerd. Deze seminars worden organisatorisch gedragen door het Historisch Documentatiecentrum en de leerstoelhouder politieke filosofie en levensbeschouwing van de Vrije Universiteit, prof.dr. Govert Buijs.

De Kuyper Seminars Amsterdam dienen als wetenschappelijk platform waarop jonge onderzoekers uit heel de wereld van gedachten kunnen wisselen over de door Kuyper verbonden velden van religie, samenleving, cultuur en wetenschap. De Kuyper Seminars Amsterdam vinden plaats analoog aan de Kuyper conferenties van het Abraham Kuyper Center van Princeton Theological Seminary.

De seminars zijn mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Stichting Monument Abraham Kuyper. Deze stichting werd opgericht tot de realisering van een standbeeld voor Kuyper in zijn geboortestad Maassluis. Dit standbeeld werd op 5 november 2008 onthuld door de toenmalige premier Jan-Peter Balkenende (videoarchief TV Rijnmond).

De eerste Kuyper Seminar Amsterdam behandelt het thema 'Economics, Christianity & The Crisis'.