Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800

Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800.jaarboekpacificatie

(Redactieraad (Kernredactie: prof. dr. D.Th. Kuiper; prof. dr. G. Harinck; dr. P.W. van Trigt) dr. T.R. Barnard; drs. E.P. Boon; dr. D.J. Bos; dr. C.M. van Driel; dr. J. Exalto; dr. J.M. Houkes en dr. G.J. van Klinken), Uitgeverij Meinema in Zoetermeer

Een christelijk-liberale synthese. 100 jaar Pacificatie 1917-2017

Onder redactie van George Harinck, Alexander van Kessel en Hans Krabbendam, Jaargang 26, 2018

Op 29 november 1917 stemde de Eerste Kamer voor een grondwetswijziging die bekendstaat als de Pacificatie. Hiermee werden twee slepende politieke problemen opgelost: de rechterzijde – de christelijke partijen ­– verkreeg de algehele gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder lager en middelbaar onderwijs, en de linkerzijde het algemeen mannenkiesrecht. Was dit een hoogstandje in het sluiten van politieke compromissen, of was het de logische uitkomst van een geleidelijk politiek proces? En waren er naast winnaars ook verliezers? Wat bijvoorbeeld te denken van een ander politiek desideratum: het actief vrouwenkiesrecht? En hoe verliep de strijd over deze zaken bij onze Zuiderburen? De artikelen in deze bundel analyseren de motieven en de strijd achter de grondwetswijziging van 1917 en benoemen de  blijvende gevolgen van deze Pacificatie voor de Nederlandse politiek.

Met bijdragen van George Harinck, Ernst Hirsch Ballin, Harm Kaal, Alexander van Kessel, Hans Krabbendam, Patrick van Schie, Margit van der Steen, Jeffrey Tyssens, Kors Visscher en Friso Wielenga.


Inhoud per jaargang, 1987-2017

Register op auteurs, 1987-2017

 

Contact
Secretaris redactie, Paul van Trigt p.w.van.trigt@vu.nl