Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800

Bij Amsterdam University Press in Amsterdam verschijnt het Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 (DNK). Met originele studies, nieuwe bronnenpublicaties, kritische boekbesprekingen en nuttige informatie wordt de lezer de actuele stand van zaken op het gebied van kerk- en religiegeschiedenis geboden.

Contact
Prof.dr. George Harinck

Online informatie
Doorzoek de jaargangen digitaal via Digibron

Register op de jaargangen DNK 1977-2018, nrs 1-88 (PDF-bestand).

Lijst van predikanten, hulppredikers, kandidaten, proponenten en theologanten (1829-1872). Behoort bij J. Vree, ‘Overschot op de Nederlandse kandidatenmarkt: een bron van overzeese predikanten, hulppredikers, enz. (1829-1872)’  in: DNK 66 (2007), 17-53.