Onderzoek

Een van de kerntaken van het Documentatiecentrum is het verrichten van historisch onderzoek, dat zijn neerslag vindt in publicaties. Het heeft daartoe, in samenwerking met uitgeverij Verloren, de Passagereeks opgezet, waarin inmiddels 25 historische studies zijn gepubliceerd. Tevens organiseert het Documentatiecentrum symposia. In de reeks Ter lezing verschijnen de referaten van verschillende van deze bijeenkomsten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door vaste medewerkers en door medewerkers die op projectbasis zijn aangesteld. Bij onderzoek in opdracht worden richtlijnen voor historisch-wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden gehanteerd, die in december 2006 werden vastgesteld.