Onderzoeksproject Geschiedenis Christelijk-Sociale Beweging

Aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme loopt vanaf 2002 het onderzoeksproject Geschiedenis van de Christelijk-Sociale Beweging (CSB). Het project werd mede mogelijk gemaakt door een belangrijke startsubsidie van de Stichting Alfa Omega en detachering van een van de coördinatoren door de Christelijke Hogeschool Windesheim. De doelstelling van het project is het verrichten, coördineren, stimuleren en actualiseren van onderzoek naar de sociale activiteiten van protestanten en hun organisaties.

Onderzoeksprogramma
De onderzoekslijn is in 2003 door Rolf van der Woude en Paul Werkman opgesteld in twee documenten en bediscussieerd in een startbijeenkomst:

  • Wording en Werking. Programma voor de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging (Amsterdam 2003) PDF
  • ‘De sociale strijd kan echter niet ontloopen worden.’ Een plaatsbepaling van de christelijk-sociale beweging en mogelijkheden voor een geschiedschrijving (Amsterdam 2003) PDF
  • ‘Dan zien en verstaan we, wat het is: Christelijk-sociaal!’: bijdragen aan het symposium ‘Wording en werking’ over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging op 8 mei 2003 (Amsterdam 2003) PDF


 Jaarverslagen en CSB Nieuws


Belangrijke publicaties

  • Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging (1997-2009).
  • P.E. Werkman en R.E. van der Woude, Geloof in eigen zaak: markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw (Hilversum 2006)
  • P.E. Werkman, ‘Laat uw doel hervorming zijn!’ Facetten van de geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 1909-1959 (Dissertatie VU, Hilversum 2007)
  • W.P. Beekers en R.E. van der Woude, Niet bij steen alleen. Patrimonium Amsterdam, van sociale vereniging tot sociale onderneming 1876-2003 (Hilversum 2008)
  • P.E. Werkman en R.E. van der Woude, Wie in de politiek gaat, is weg? Protestantse politici en de christelijk-sociale beweging (Hilversum 2009)
  • Bevlogen theologen. Geëngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw, een serie portretten onder redactie van Paul Werkman en Rolf van der Woude. Recensie in Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis Jaargang 16, No. 2, Juni 2013. Klik hier voor eerdere recensies en reacties 


Projectgroep Geschiedenis Christelijk-Sociale Beweging

Dr. P.E. Werkman
Dr. R.E. van der Woude

Stuurgroep
Prof.dr. G. Harinck, voorzitter
Prof.dr. J.J. van Dijk
Dr. P. Heyrman
Prof.dr. D.Th. Kuiper
Prof.dr. G.J. Schutte