Onderwijs

Een van de kerntaken van het Historisch Documentatiecentrum voor Nederlands Protestantisme is het ondersteunen of verzorgen van onderwijs. Dat gebeurt op verschillende manieren:

(Gast)college's
Het HDC verzorgt (gast)colleges, voornamelijk aan de Vrije Universiteit. Zo hebben directeur George Harinck, tevens hoogleraar aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU, en verschillende promovendi een vaste onderwijstaak. Daarnaast worden incidenteel gastcolleges gegeven en vanuit de verschillende historische specialisaties van medewerkers scripties begeleid. Op deze website vindt u onderwijsmateriaal dat gebruikt wordt voor verschillende colleges. Vanaf 2012 werkt het HDC mee aan de minor Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme.

Praktijkopdrachten en stages
Daarnaast biedt het HDC aan groepen of individuele studenten de mogelijkheid om een praktijkstage te volgen en vaardigheden op te doen in de ordening en beschrijving van historische archieven.

Scripties
Verschillende studenten schrijven hun bachelor- en/of masterscriptie op basis van de collectie van het HDC en/of met begeleidinging van medewerkers van het HDC. Op deze website treft u een overzicht van de reeds verschenen scripties.

Reis-en studiebeurs
De aan het HDC gelieerde Stichting De Honderd Gulden Reis biedt mogelijkheden voor een reis- en studiebeurs.