Kuyper en Bavinck Online

Archieven en publicaties bijeengebracht en doorzoekbaar

08-06-2020 | 14:49

Vanaf heden is het archief van Abraham Kuyper online, en zijn alle digitaal beschikbare publicaties van Abraham Kuyper en Herman Bavinck bijeengebracht en doorzoekbaar op www.neocalvinism.org. Deze projecten zijn gerealiseerd door The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) aan de Theologische Universiteit Kampen.

Lees hier het complete persbericht.