Gek, niet ziek?

Donum reeks XX

26-11-2020 | 11:03

Hittjo Kruyswijk, Gek, niet ziek? Lucas Lindeboom, Abraham Kuyper en de stichting van gereformeerde ziekenhuizen in Nederland (1880-1940). Waardoor zo veel psychiatrische en zo weinig algemene ziekenhuizen?

Donum reeks XX, 198 pagina’s, ISBN 978 90 72319 40 1

In Gek, niet ziek? onderneemt Hittjo Kruyswijk een zoektocht naar de verklaring van het tienvoudig verschil van de gereformeerde presentie op het gebied van de psychiatrische en de algemene ziekenhuizen. Medische, historische en theologische factoren passeren de revue.

Hittjo Kruyswijk (1939) ging na zijn loopbaan als cardioloog geschiedenis studeren. Hij promoveerde in 2011 op het proefschrift getiteld: Baas in eigen Boek? Evolutietheorie en Schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (1881-1981).


De prijs is € 17,50 en kan besteld worden door het bedrag over te maken op IBAN: NL86 INGB 0001 1680 01 ten name van de Sticht. Ondersteuning HDC onder vermelding van ‘Psychiatrie’ en uitdrukkelijke vermelding van het adres!