Herman Bavinks Gereformeerde Ethiek

Internationale Conferentie, Kampen, 19 en 20 September 2019

19-09-2019 | 17:38

Hierbij nodigen het Neo-Calvinism Research Institute (NRI) van de Theologische Universiteit Kampen en het Archief- en Documentatiecentrum u uit voor de internationale conferentie ter gelegenheid van de verschijning van de Gereformeerde ethiek van Herman Bavinck.


Lees hier de volledige uitnodiging.