Bart Wallet nieuwe directeur HDC

Dr Bart Wallet benoemd tot directeur van het HDC.

01-05-2018 | 10:02

Met ingang van 1 mei 2018 is dr Bart Wallet benoemd tot directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 (HDC) aan de Vrije Universiteit. Hij volgt prof. dr George Harinck op, die deze functie vanaf 2003 heeft bekleed.
 
Het HDC heeft vanaf de oprichting in 1971 een grote collectie archieven verzameld uit de breedte van het Nederlandse protestantisme, die thans door de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit wordt beheerd en ontsloten. Het HDC stimuleert onderzoek en onderwijs naar de moderne religiegeschiedenis in Nederland en legt daarbij de verbinding met de collecties.
 
Universitair docent dr Bart Wallet vertegenwoordigt de jongere generatie onderzoekers in de religiegeschiedenis. Hij heeft een sterk profiel in de joodse geschiedenis en combineert dat met vergelijkend religiehistorisch onderzoek naar onder meer christendom en islam. Hij is in 2012 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2013 verbonden aan de VU. Hij heeft een sterk maatschappelijk profiel als veelgevraagd spreker en commentator en verzorgde in 2017 als gastconservator een opzienbarende tentoonstelling over Christendom en antisemitisme in Museum Sjoel Elburg.
 
Met de aanstelling van Wallet als directeur van het HDC wil de Vrije Universiteit haar positie versterken als kennisleider op het terrein van religiegeschiedenis. Wallet zal het HDC verankeren in de bredere onderzoeksagenda van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW).
 
Speerpunt zal voor Wallet het thema samenwerking zijn. In de eerste plaatst met andere VU-religiehistorici binnen FGW en de Faculteit Religie en Theologie om samen nieuwe onderzoeksprojecten te ontwikkelen en als kenniscentrum op te treden voor het brede veld van religiegeschiedenis. In de tweede plaats zal ook de samenwerking met de UBVU verstevigd worden om de band tussen collecties, onderwijs en onderzoek zo hecht mogelijk te maken. In de derde plaats wil hij ook nadrukkelijk de samenwerking zoeken met het maatschappelijk middenveld en de achterban van de Vrije Universiteit om nieuw, relevant onderzoek op te zetten.
 
In de komende maanden zal Wallet een toekomstplan opstellen voor het HDC en de verdere uitbouw van religiehistorisch onderzoek aan de Vrije Universiteit.