Rolf van der Woude schrijft opnieuw geschiedenis

In dienst van de naaste. Geschiedenis van de afdeling Zaandam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium 1884 – 25 januari – 2013

08-02-2013 | 13:33

Op vrijdag 8 februari l.l. verscheen het nieuwste boek van
Rolf van der Woude,  In dienst van de naaste.Omslag_zaandam Geschiedenis van de afdeling Zaandam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium 1884 – 25 januari – 2013 (EON PERS Amstelveen).

Op een winterdag in 1884 besluit een aantal Zaandamse mannen een afdeling op te richten van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium. Zij willen strijden tegen het onrecht dat de arbeider van die dagen wordt aangedaan: lange werkdagen, laag loon, geen sociale voorzieningen, abominabele huisvesting. Hun strijd is ook gericht tegen een liberale elite, die hen van alle politieke invloed uitsluit. Maar anders dan de socialisten, willen de mannen van Patrimonium geen revolutie ontketenen. Door geleidelijke verbeteringen willen zij het lot van de werkman verbeteren. Ook hechten zij aan hun orthodox-protestantse geloof. Patrimonium verwijst niet voor niets naar het ‘vaderlijk erfdeel’, waarvoor de afdeling pal wil staan.
Het is het begin van meer dan 130 jaar christelijk-sociale arbeid en bezinning in Zaandam en de Zaanstreek. Het meest tot de verbeelding sprekend zijn wel de woningstichting die de afdeling in 1917 opricht en de bejaardentehuizen Groenland en Nieuw Groenland. Op ander vlak – bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, bibliotheek- en vormingswerk en christelijk-sociale bezinning, worden ook veel activiteiten ontplooid.
In dienst van de naaste vertelt het verhaal van de afdeling Zaandam en laat zien hoe belangrijk het werk voor de Zaanstreek is geweest.

 

Rolf van der Woude,  In dienst van de naaste. Geschiedenis van de afdeling Zaandam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium 1884 – 25 januari – 2013 (EON PERS Amstelveen), 176 pagina's, geïllustreerd, isbn: 978 90 77246 54 2, prijs € 25,00 inclusief portokosten. Klik hier om te bestellen