Nederlands Christendom en de Eerste Wereldoorlog

15-10-2014

LET OP. Locatie gewijzigd. De bijeenkomst vindt plaats in Agora I, derde verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit De Boelelaan 1105, Amsterdam

Congres over het Nederlandse christendom en de Eerste Wereldoorlog

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme
(1800-heden), Vrije Universiteit Amsterdam.
(t) +31(0) 20 59 85270
(e) hdc@vu.nl
(w) www.hdc.vu.nl

U meldt zich aan door een mail te sturen naar: hdc@vu.nl en door tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over te maken op rek. nr. 1168001 van de ING (IBAN: NL86 INGB 0001 1680 01) t.n.v. Stichting Ondersteuning HDC, Amsterdam, onder vermelding van ‘Oorlog’.
Vermeld bij uw betaling uw naam en woonplaats en bij gereduceerde betaling, of u student of donateur bent.

Historisch Documentatiecentrum (HDC)

Theologie en wijsbegeerte

Congres / Symposium

Graag nodigen het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit (HDC) en de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW) u uit voor een congres over het Nederlandse christendom en de Eerste Wereldoorlog, op woensdagmiddag 15 oktober 2014 vanaf 13 uur in in Agora I op de derde verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (gewijzigde locatie!).


De Eerste Wereldoorlog werd een eeuw geleden uitgevochten, maar trekt nog steeds de aandacht vanwege de onvoorstelbare mensenslachting die toen plaats vond en vanwege haar iconische plaats in de Westerse cultuur als scheidsmuur tussen onze moderne wereld en het oude Europa. Op dit congres staat de vraag centraal wat deze oorlog betekende voor het Nederlandse christendom. Ons land bleef neutraal, maar was feitelijk vier jaar lang in staat van oorlog. Wat betekende deze oorlog voor kerken en gelovigen en was ze voor hen al net zo’n breekpunt als in heel Europa? Op het congres belichten vier sprekers verschillende aspecten van de verhouding christendom en Eerste Wereldoorlog en worden tevens twee publicaties gepresenteerd: de door Enne Koops en Henk van der Linden geredigeerde bundel Het Nederlandse christendom en de Eerste Wereldoorlog, die verschijnt in de publicatiereeks van SSEW bij Uitgeverij Aspekt (congresprijs € 20,00) en het themanummer over religie en de Eerste Wereldoorlog van het tijdschrift Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de
Nederlanden
(€ 20,00). Beide publicaties zijn op het congres verkrijgbaar.
http://historiek.net/het-nederlandse-christendom-en-de-eerste-wereldoorlog/45261/
http://eerstewereldoorlog.nu/nieuws/

De toegangsprijs voor het congres bedraagt € 15. Studenten en de donateurs van de Stichting Ondersteuning HDC en van de SSEW betalen € 12,50. 

U meldt zich aan door een mail te sturen naar: hdc@vu.nl en door tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over te maken op rek. nr. 1168001 van de ING (IBAN: NL86 INGB 0001 1680 01) t.n.v. Stichting Ondersteuning HDC , Amsterdam, onder vermelding van ‘Oorlog’.
Vermeld bij uw betaling uw naam en woonplaats en bij gereduceerde betaling, of u student of donateur bent.

Klik hier voor het programma