Onderzoek naar en publicaties over de geschiedenis van de VU

Naar de geschiedenis van de Vrije Universiteit wordt veel onderzoek gedaan en zijn al vele publicaties verricht.

Dit onderzoek en deze publicaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de Historische Commissie van de Vrije Universiteit, waarin ook het Historisch Documentatiecentrum vertegenwoordigd is. Voorzitter van de Historische Commissie is prof.dr. Fred van Lieburg.

Een overzicht van de belangrijkste publicaties:

 • M. Aalders, 125 jaar Faculteit Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit (Meinema 2005)
 • L. van Bergen, Van genezen in geloof tot geloof in genezen. De medische faculteit van de Vrije Universiteit 1880-2000 (Veen 2005)
 • W.J. Berkelaar, ‘Het is ons een eer en een genoegen’. Eredoctoraten aan de Vrije Universiteit sinds 1930 (Meinema 2007)
 • W.J. Berkelaar, ‘For Us it is an Honor and a Pleasure’. Honorary Doctorates at the VU University Amsterdam (Meinema 2007)
 • H. Blauwendraat, Worsteling naar waarheid. De opkomst van Wiskunde en Informatica aan de Vrije Universiteit (Meinema 2004)
 • K. de Boer-van Rhenen en N. Velthorst, Bijzondere chemie?! 75 jaar scheikunde aan de Vrije Universiteit (Meinema 2005)
 • H. Bosma, en A. Tervoort, Portrettengalerij. VU-wetenschappers op het doek (2010) 
 • J. de Bruijn, Helpende handen. VU-plan en Vrouwen VU-hulp in de jaren 1932-1997 (Meinema 1999)
 • A.Th. van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880- 2005 (Bert Bakker 2005)
 • A.Th. van Deursen,  The Distinctive Character of the Free University in Amsterdam, 1880-2005. A Commemorative History (Eerdmans 2008)
 • A. Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’. Een geschiedenis van Natuurkunde en Sterrenkunde aan de VU (Meinema 2005)
 • M. Rietveld-van Wingerden (red.), Een buitengewone plek voor bijzondere kinderen. Driekwart eeuw kinderstudies in het Paedologisch Instituut te Amsterdam (1931-2006) (Meinema 2006)
 • W. Roeleveld, Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit 1960-2001 (Amsterdam 2005)
 • A. Tervoort e.a., Wetenschap en samenleving. Groei en ontwikkeling van de VU- familie in beeld (Amsterdam 2005)
 • G. Thijs,  Kleine luyden in ontwikkeling. Vrije Universiteit en Derde Wereld 1955-2005 (Meinema 2005)
 • G.J. Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880-2005, 2 dln. (Meinema 2005)
 • M. Wingens, (red.), Vooralsnog zonder titel. VU-studenten in het jaar 2000 (Meinema 2000)
 • J. Willems, (red.),  Levend onderzoek aan de Vrije Universiteit (Meinema 2000)
 • G. Zondergeld, Geen duimbreed?! De Vrije Universiteit tijdens de Duitse bezetting (Meinema 2002)