Erfgoed van de Vrije Universiteit

De Vrije Universiteit heeft een bijzondere geschiedenis en een rijke schat aan historisch erfgoed. De Universiteitsbibliotheek beheert een belangrijk deel van dat erfgoed, dat in belangrijke mate door het Historisch Documentatiecentrum verzameld is. Daarnaast vormen de (bedrijfs)archieven van de Vrije Universiteit zelf een belangrijke onderdeel van dat erfgoed. Op deze website vind u ondermeer informatie over de geschiedenis van de VU, haar hoogleraren, gepubliceerde werken daarover, online fata en data en links naar andere afdelingen die zich bezighouden met het erfgoed van de universiteit.

De website 'Geheugen van de VU' is het virtuele herinneringsplatform van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het project is een initiatief van de Historische Commissie van de UV en wordt geleid door de universiteitshistoricus Ab Flipse. Op het Geheugen van de VU wordt de historie van de VU ontsloten voor een breed publiek en onderzoek hiernaar gestimuleerd. Ook wordt de site gebruikt bij het onderwijs. Op de site zijn een groot aantal gedigitaliseerde VU-bronnen te vinden.