Archieven

Visser.gifHet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme verzamelt en beheert archieven en collecties van personen en instellingen uit protestantse kring.

De archiefcollectie omvat archieven van personen en organisaties, die op politiek, sociaal-maatschappelijk of sociaal-cultureel terrein actief zijn geweest. Het HDC beheert de persoonsarchieven van onder andere de minister-presidenten Kuyper, Heemskerk, Colijn, Zijlstra en Biesheuvel. Maar ook archieven van hoogleraren, predikanten en literatoren. Naast organisaties als de Antirevolutionaire Partij, de beweging Christenen voor het Socialisme, de Woningstichting Patrimonium en de Protestants-christelijke Onderwijzersvereniging zijn er de archieven van de NCRV, de IKON en van studentencorpora.
Het HDC probeert met de collectie een beeld te geven van de brede protestantse traditie. Een traditie waarin orthodox-gereformeerde en reformatorische, doopsgezinde en evangelische, vrijzinnige en progressief-christelijke personen en instellingen een plaats hebben.

De collecties van het HDC kunnen voor studie en onderzoek geraadpleegd worden op de leeszaal Bijzondere Collecties van de UB.
Informatie over onze dienstverlening en bereikbaarheid is te vinden op deze website.
Op de website vindt u tevens een systematisch overzicht van de archieventijdschriftencollectie en hier een link naar de UB VU beeldbank.

Het HDC is op zoek naar archiefcollecties die een deel van de geschiedenis van het Nederlands protestantisme representeren. Overweegt u archiefmateriaal aan te bieden aan het HDC, of heeft u vragen over mogelijke archiefstukken neemt u dan contact op met één van de conservatoren van de UB.

  • Voor de geschiedenis van de VU (inclusief hoogleraarsarchieven): Petra Links
  • Voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme: Hans Seijlhouwer

 

Afbeelding: Titelpagina van het geïllustreerde handschrift, ter herinneringen aan 25 jaar predikantschap, 1880-1905, in collectie nr: 856, J.Th de Visser, *1857 †1932