Over het Historisch Documentatiecentrum

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) (HDC) is onderdeel van de faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) van de Vrije Universiteit Amsterdam en van de Universiteitsbibliotheek. Het HDC richt zich op de geschiedenis van het protestantisme in Nederland na 1800. Het verzamelt en ontsluit archieven van hervormde, gereformeerde en evangelicale personen en instellingen, die de afgelopen twee eeuwen een rol van betekenis hebben gespeeld in het openbare leven in Nederland en bevordert onderzoek.

Het HDC kent verschillende taken en activiteiten:

Archieven 
Het HDC/Universiteitsbibliotheek verzamelt en beheert archieven en collecties van personen en instellingen en gedrukte media uit protestantse kring, die voor studie en onderzoek geraadpleegd kunnen worden op de studiezaal van het Centrum.

Onderzoek
Het HDC/FGW telt verscheidene onderzoekers die onderzoek doen naar en publiceren over thema’s op basis van de eigen collectie. Op symposia en studiedagen worden, dikwijls samen met andere universitaire instellingen, de resultaten van onderzoek bekendgemaakt.

Onderwijs
Het HDC/FGW geeft informatie en voorlichting en verleent voorts medewerking aan (universitair) onderwijs. Studenten kunnen bij het Centrum stage lopen en zo kennismaken met archieven en archivering.

Publieksactiviteiten
Het HDC/FGW organiseert en participeert in verscheidene activiteiten voor een breed publiek, die te maken hebben met de geschiedenis van het Nederlands protestantisme. Zie voor meer informatie de nieuws- en agenda-pagina’s.

Online informatie
Op deze website presenteert het HDC verscheidene online toegangen, zoals de Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken (BNPP) en de Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland (IKGN).


De Willem Hovy penning
In 2011 heeft het Documentatiecentrum de Willem Hovy Penning ingesteld. Deze penning wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het HDC. Willem Hovy, 1840-1915, christelijk sociaal ondernemer, medestichter en financier van de Vrije Universiteit is als bierbrouwer rijk geworden. Hij was daarnaast jarenlang actief in het maatschappelijk leven in Amsterdam. Vanwege zijn vele onbezoldigd nevenfuncties koos het HDC voor de figuur van Willem Hovy om in hem vrijwilligers te eren. Lees de brochure
De penning is sinds 2011 uitgereikt aan drs. R. Huizenga, drs. P.C. Moleveld en D. Smits, prof. dr. D.Th Kuiper en mw. drs. I. Kiel-Hartog.