Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800

Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800.

(Redactieraad (Kernredactie: prof. dr. D.Th. Kuiper; prof. dr. G. Harinck; dr. P.W. van Trigt) dr. T.R. Barnard; drs. E.P. Boon; dr. D.J. Bos; dr. C.M. van Driel; dr. J. Exalto; dr. J.M. Houkes en dr. G.J. van Klinken), Uitgeverij Meinema in Zoetermeer

Een door God geschonken gave. Luthers erfenis in de Nederlandse protestantse kerkmuziek, Zoetermeer XXV, 2017


Inhoud per jaargang, 1987-2017

Register op auteurs, 1987-2017

 

Contact
Secretaris redactie, Paul van Trigt p.w.van.trigt@vu.nl