Vooraankondiging Congres over de Pacificatie van 1917

Congres over de Pacificatie van 1917

29-11-2017 | 11:55

Graag willen wij u alvast attenderen op een congres over de Pacificatie van 1917, toen in één grondwetsherziening zowel de algehele gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs als het algemeen mannenkiesrecht werd gerealiseerd. Het congres vindt plaats op 29 november 2017, precies een eeuw nadat de Eerste Kamer de grondwetswijziging in tweede lezing aanvaardde, en wordt georganiseerd dat het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC) en het Katholiek Documentatiecentrum (KDC). Plaats van handeling zal zijn het Binnenhof in Den Haag. Een uitnodiging met nadere informatie over de locatie, het programma en de aanmeldingsprocedure zal u nog bereiken, maar noteert u alvast deze datum in uw agenda.


Lees hier de volledige vooraankonding