Kerk, Vrouw en Verzet

Symposium over Jacoba van Tongeren (1903-1967)

14-09-2017 | 14:00

Graag nodigen het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands
protestantisme, het Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie
en de Protestantse Theologische Universiteit u uit voor een
symposium over Jacoba van Tongeren (1903-1967). De aanleiding
voor dit symposium is het feit dat het in september vijftig jaar geleden
is dat zij overleed. Het wordt belegd op donderdag 14 september 2014
vanaf 14 uur in de PThU-zaal op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

Het thema van dit symposium is de betekenis van de rol van de kerk
in de Tweede Wereldoorlog, met name in Amsterdam, de relatie van
de kerk met het verzet en de centrale rol die Van Tongeren als vrouw
speelde in verband met kerk en verzet. Zij omschreef haar rol als
‘vredeswerk in oorlogstijd’. Haar werk in de oorlog en dat van haar
verzetskring is recentelijk aan de vergetelheid ontrukt door de publicatie
van het boek Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden
van Groep 2000 (1940-1945),
geschreven door Paul van Tongeren en
Trudy Admiraal.


Op het symposium worden de thema’s kerk in oorlogstijd, verzet in
Amsterdam en de vrouw in kerk en verzet belicht door drie sprekers
die thuis zijn in dit historisch veld van onderzoek. Zij spreken elk
minuten en na elke lezing is er minuten gereserveerd voor discussie.

Lees voor meer informatie de flyer