Kerkrechtcongres in Kampen

Geest of Recht? Kerkrecht tussen ideaal en realiteit

15-05-2017 | 10:15

Congres vanwege de 100e sterfdag van Rudolph Sohm (1841-1917).

Lees hier meer informatie