College van Bestuur VU bevestigt belang Historisch Documentatiecentrum

Persbericht over het HDC

19-02-2013 | 10:52

College van Bestuur VU bevestigt belang Historisch Documentatiecentrum

Het College van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft het (strategisch) belang bevestigd van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden). Het HDC heeft een belangrijke nationale en internationale functie voor de bestudering van het Nederlandse protestantisme. Over de bekostiging van de functie hoogleraar/directeur van het HDC zijn nieuwe afspraken gemaakt en het centrum wordt ondergebracht bij de faculteit der Godgeleerdheid. De VU heeft deze beslissing genomen in de besluitvorming over de reorganisatie van onder andere de UniversiteitsBibliotheek VU (UB VU), waar het HDC nu onder valt. Het HDC blijft als vanouds samenwerken met alle faculteiten.

De UB VU zal ook in de toekomst het wetenschappelijke werk van het HDC ondersteunen, bijvoorbeeld bij archivering. Het HDC richt zich op de geschiedenis van het protestantisme in Nederland na 1800. Het verzamelt en ontsluit archieven van protestantse personen en instellingen, die de afgelopen twee eeuwen een rol van betekenis hebben gespeeld in het openbare leven in Nederland en organiseert en begeleidt onderzoek daarnaar.

Persbericht NL / Persbericht EN