Symposium ‘Turning Points’

07-03-2014

Kerkzaal hoofdgebouw VU, 16e verdieping

Symposium ‘Turning Points’

LET OP

De locatie is veranderd. Het congres wordt gehouden in de kerkzaal in het hoofdgebouw op de 16e verdieping. 

Inschrijving sluit op 27 februari 2014

HDC (t) +31(0)20 59 85270
(e) hdc@vu.nl

Historisch Documentatiecentrum (HDC)

Letteren

Congres / Symposium

Graag nodigen het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit en de Werkgroep Biografie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde u uit voor een symposium over ‘Turning points’ in het leven van gebiografeerden, op vrijdag 7 maart 2014 vanaf 10 uur in de PThU-zaal naast het Historisch Documentatiecentrum, op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

Veel levens kennen een dramatische keerpunt. Dat kan een religieuze bekering zijn, een grote artistieke doorbraak, een bijzondere ontmoeting, of een opmerkelijke periode in iemands leven. Zes biografen die werken aan een boek over een persoon uit de negentiende of twintigste eeuw is gevraagd te spreken over het ‘turning point’ in het leven van hun gebiografeerde persoon: een schrijver of schrijfster, een schilder, een theoloog, een politicus .

Aanmelden. Let op: de inschrijving sluit op 27 februari 2014
De toegangsprijs is €17,50, inclusief lunch. Abonnees van het Tijdschrift voor Biografie, studenten en donateurs van de Stichting ter Ondersteuning van het hdc betalen € 12,50.

U meldt zich aan door het verschuldigde bedrag over te maken op rek. nr. 1168001 (IBAN: NL86 INGB 0001 1680 01; BIC: INGBNL2A) t.n.v. Stichting ter Ondersteuning van het Historisch Documentatiecentrum, onder vermelding van ‘Biografie’. Vermeld bij uw betaling uw naam en woonplaats en bij gereduceerde betaling, of u abonnee van Tijdschrift voor Biografie, student of donateur bent.

Locatie
Het symposium vindt plaats in de PThU-zaal, op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Aanvang programma
Ontvangst met koffie en thee 10.00 uur.
Aanvang programma 10.30

Programma
10.00 Ontvangst
10.30 Opening door George Harinck, directeur Historisch Documentatiecentrum
10.40 Marita Mathijsen over Jacob van Lennep
11.15 Léon Hanssen over Piet Mondriaan
11.50 Documentaire Helene Kröller-Müller: een vrouw tussen liefde en kunst
12.40 Lunch
13.30 Monica Soeting over Cissy van Marxveldt
14.05 Gert Peelen over Harry Kuitert
14.40 Pauze
15.15 Cees Fasseur over Pieter S. Gerbrandy
15.50 Boudewijn Smits over Loe de Jong
16.25 Receptie

PDF-bestand

Zie ook Tijdschrift voor Biografie