Onderzoek naar en publicaties over de geschiedenis van de VU

Naar de geschiedenis van de Vrije Universiteit wordt veel onderzoek gedaan en zijn al vele publicaties verricht.

Dit onderzoek en deze publicaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de Historische Commissie van de Vrije Universiteit, waarin ook het Historisch Documentatiecentrum vertegenwoordigd is. Voorzitter van de Historische Commissie is prof.dr. Fred van Lieburg.

Een overzicht van de belangrijkste publicaties:

M. Aalders, 125 jaar Faculteit Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit (Meinema 2005): catalogus UB VU empty

L. van Bergen, Van genezen in geloof tot geloof in genezen. De medische faculteit van de Vrije Universiteit 1880-2000 (Veen 2005): catalogus UB VU 

W.J. Berkelaar, ‘Het is ons een eer en een genoegen’. Eredoctoraten aan de Vrije Universiteit sinds 1930 (Meinema 2007): catalogus UB VU / ook te raadplegen via de vu-website

W.J. Berkelaar, ‘For Us it is an Honor and a Pleasure’. Honorary Doctorates at the VU University Amsterdam (Meinema 2007)

H. Blauwendraat, Worsteling naar waarheid. De opkomst van Wiskunde en Informatica aan de Vrije Universiteit (Meinema 2004): catalogus UB VU

K. de Boer-van Rhenen en N. Velthorst, Bijzondere chemie?! 75 jaar scheikunde aan de Vrije Universiteit (Meinema 2005): catalogus UB VU

H. Bosma, en A. Tervoort, Portrettengalerij. VU-wetenschappers op het doek (2010) 

J. de Bruijn, Helpende handen. VU-plan en Vrouwen VU-hulp in de jaren 1932-1997 (Meinema 1999): catalogus UB VU

A.Th. van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880- 2005 (Bert Bakker 2005): catalogus UB VU

A.Th. van Deursen,  The Distinctive Character of the Free University in Amsterdam, 1880-2005. A Commemorative History (Eerdmans 2008): catalogus UB VU

A. Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’. Een geschiedenis van Natuurkunde en Sterrenkunde aan de VU (Meinema 2005): catalogus UB VU

M. Rietveld-van Wingerden (red.), Een buitengewone plek voor bijzondere kinderen. Driekwart eeuw kinderstudies in het Paedologisch Instituut te Amsterdam (1931-2006) (Meinema 2006): catalogus UB VU 

W. Roeleveld, Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit 1960-2001 (Amsterdam 2005): catalogus UB VU

A. Tervoort e.a., Wetenschap en samenleving. Groei en ontwikkeling van de VU- familie in beeld (Amsterdam 2005): catalogus UB VU

G. Thijs,  Kleine luyden in ontwikkeling. Vrije Universiteit en Derde Wereld 1955-2005 (Meinema 2005): catalogus UB VU

G.J. Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880-2005, 2 dln. (Meinema 2005): catalogus UB VU

M. Wingens, (red.), Vooralsnog zonder titel. VU-studenten in het jaar 2000 (Meinema 2000): catalogus UB VU  
  
J. Willems, (red.),  Levend onderzoek aan de Vrije Universiteit (Meinema 2000) catalogus UB VU

G. Zondergeld, Geen duimbreed?! De Vrije Universiteit tijdens de Duitse bezetting (Meinema 2002) catalogus UB VU