Links

Aan de VU houden, naast het Historisch Documentatiecentrum, verschillende afdelingen zich bezig met de geschiedenis van en/of het erfgoed van de universiteit:

Algemene Vorming, aan de Faculteit Exacte Wetenschappen, dat zich ondermeer bezig houdt met wetenschapsgeschiedenis

Bijzondere Collecties, met (veelal protestantse) handschriften en gedrukte werken

Bilderdijk museum, dat onderdak vindt in de Vrije Universiteit

Exposorium, dat de kunstcollectie van de VU beheert

Historische Commissie, verantwoordelijk voor onderzoek en publicatie m.b.t. de VU-geschiedenis