Archief van de Vrije Universiteit

Vanaf 1 oktober 2012 valt het (oud)archief van de Vrije Universiteit onder de verantwoordelijkheid van het Historisch Documentatiecentrum.

De Vrije Universiteit heeft een rijk historisch archief. Daarin bevinden zich bijvoorbeeld de oprichtingsstukken, notulen van de senaat, het college van directeuren. Ook gaat het om stukken van de faculteiten, onderzoeksinstituten en bijvoorbeeld het bezinningscentrum. Bijzonder zijn de boeken met inschrijvingen van de eerste studenten en de archieven van verschillende studentenverenigingen.

Het Historisch Documentatiecentrum werkt eraan om de inhoud van de het VU-archief op internet te kunnen presenteren (Klik hier voor het archievenoverzicht).

Vragen over het archief: R.H.M. van Kinschot, r.h.m.van.kinschot@vu.nl